מכתש רמון - יונה לוי גרוסמן
מכתש רמון - יונה לוי גרוסמן

286 - Oil on canvas 105X120 cm
286 - Oil on canvas 105X120 cm

193+-+ps
193+-+ps

מכתש רמון - יונה לוי גרוסמן
מכתש רמון - יונה לוי גרוסמן

1/22