סידרת עבודות העוסקת בדיונות - החול מכסה הכל  .... מאז ומקדם ועד ימינו אנו

החול יכסה הכל

298
298

Oil on canvas 55/65 c"m 2014

297
297

Oil on canvas 50/70 c"m 2014

214
214

Industrial oil color & Oil on canvas 120/180 c"m 1999 The memory of the first Scream will keep from the last one ****** TAGS:- land, Adam, blood, scream, impulses

298
298

Oil on canvas 55/65 c"m 2014

1/16