סידרת עבודות העוסקת בדיונות - החול מכסה הכל  .... מאז ומקדם ועד ימינו אנו

החול יכסה הכל

296
296

Oil on canvas 180/300 c"m 2014 ****** TAGS:- Assyria, destruction of antiquities, ancient culture, Middle East, Oriental Art

298
298

Oil on canvas 55/65 c"m 2014

308
308

Oil on canvas 132X90 c"m 2015

296
296

Oil on canvas 180/300 c"m 2014 ****** TAGS:- Assyria, destruction of antiquities, ancient culture, Middle East, Oriental Art

1/18