top of page

ילדה בת שש

ילדה בת שש

4/11/2010

 

כתבה - יונה לוי גרוסמן 

ילדה בת שש

שלמדה רק

לקרוא א' ו ב'

ובערבית זה, אולי, נקרא אחרת,

ילדה רק בת שש

נרצחה,

ששש…

נרצחה

על ידי אביה ואימה

בשם כבוד המשפחה

שנפשה נרצחה

קודם לכן

על ידי אנסים

זרים

ילדה רק בת שש

נרצחה,

ששש…

נרצחה

פעם, אחר

פעם

ילדה בת שש.

ילדה

בת שששששש ...

bottom of page