סידרת עבודות העוסקת בפילוסופיה, מדע ותאוריית הכאוס

פילוסופיה ומדע

198
198

198 Oil on canvas 150/210 c"m 1998

258
258

Industrial oil color & Oil on canvas 175/270 c"m 2004

146
146

146 Oil on canvas 150/200 c"m 1989

198
198

198 Oil on canvas 150/210 c"m 1998

1/16