top of page

פרוייקטים

למעבר לפרוייקטים יש להקיש על הצילומים
פרוייקט שישי לאשכול
 פרוייקט - מרכז אשכול לאמנויות רב תחומיות - Residence 
פרוייקט -אמנות במציאות רבודה/מורחבת  AR 
 (טכנולוגיה של "מציאות רבודה" - Augmented Reality)
bottom of page