top of page

שישים לאשכול

תערוכה לכבוד 60 שנה למועצה האזורית אשכול - "קירות מדברים יצירה" 

15/4/2011 

 

אצרה וערכה - יונה לוי גרוסמן 


יונה. הוזמנה לאצור תערוכת אומנות במסגרת החגיגות 60 שנה להקמת

המועצה האזורית אשכול.

 תוך כדי הכנת התערוכה היא ביקרה בסדנאות האמנים ובמקביל צילמה

 וערכה את הסרטון שהוצג במעמד פתיחת התערוכה. 

bottom of page