סידרת עבודות העוסקת בנופים של הנגב - המדבר הישראלי

נופים

286 - Oil on canvas 105X120 cm
286 - Oil on canvas 105X120 cm

299
299

Oil on canvas 120/160 c"m 2014 ****** TAGS:- Desert Poetry, Dune, Shifting dunes, wind and sand, Bedouins

284
284

Oil on canvas 112/150 c"m 2010 First drops of rain on the sand

286 - Oil on canvas 105X120 cm
286 - Oil on canvas 105X120 cm

1/20